Informacija (18)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. tačka c) i članom 28. stava (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) provodi pregovarački postupak, bez objave obavještenja za nabavku Izvještaja o opravdanosti uvođenja FRA koncepta u granicama odgovornosti centara oblasne kontrole članica FAB CE-a (sa setom pripadajućih dokumenata).

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabave | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e