Informacija (26)

Informacija o Javnom natječaju za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

 

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Javni natječaj za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno  vrijeme koji je objavljen dana 27. 8. 2019. godine, a dopuna Javnog natječaja 30. 8. 2019. godine,  da je Komisija završila s pregledom dostavljene dokumentacije. Svi kandidati će uskoro biti obaviješteni o statusu njihove prijave i nadnevku testiranja te se mole da redovito pregledavaju poštu.

Pismeno testiranje i intervjui s  kandidatima će se obaviti u Mostaru, dana 20. 9. 2019. godine (petak)  i 23. 9. 2019. godine (ponedjeljak),  a o točnom  terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e pošte ili pošte.

Pismeni dio testa sastojat će se od 12 pitanja za svako radno mjesto i to: iz Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Zakona o zrakoplovstvu BiH i   podzakonskih akata iz oblasti zrakoplovstva, te  pitanja vezanih za svako pojedinačno radno mjesto.

Na svako pitanje će biti ponuđena 3 ili više odgovora od kojih će samo jedan biti točan. Kandidati koji ostvare 8 i više točnih odgovora bit će pozvani na intervju koji će se održati neposredno nakon pismenog testiranja.

Kandidati su obvezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument s fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju, i kemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i sl. te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prijenos i pohranu podataka. Kandidati koji budu koristili navedeno, bit će odstranjeni s testiranja bez opomene.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e