Informacija (28)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju:


U skladu sa članom 21. točka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Agencija provodi pregovarački postupak, bez objave obavještenja za nabavku i isporuke sredstava za dezinfekciju i zaštitu djelatnika BHANSA-e.

Dokumentacija, tj. poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće, može se preuzeti putem e-maila info@bhansa.gov.ba na osnovu zahtjeva za preuzimanje poziva.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e