Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga umjeravanja meteorološke opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga umjeravanja meteorološke opreme, broj: 1-25-16-4-3350-15/17 od 22.01.2018. godine.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e