Odluka o poništenju postupka i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja na lokacijiama Banja Luka LOT 1 i Tuzla LOT 2

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja na lokaciji Banja Luka (LOT 1), broj: 1-25-16-4-1466-14/19 od 15.04.2019. godine

Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja na lokaciji Tuzla (LOT 2), broj: 1-25-16-4-1466-15/19 od 15.04.2019. godine.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e