Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge održavanja sistema klimatizacije i grijanja LOT 1, LOT 2 i LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge održavanja sistema klimatizacije i grijanja (LOT 1), broj: 1-25-16-4-3205-15/17 od 01.12.2017. godine.

Odluku možete preuzeti OVDJE


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge održavanja sistema klimatizacije i grijanja (LOT 2), broj: 1-25-16-4-3205-16/17 od 01.12.2017. godine.

Odluku možete preuzeti OVDJE


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge održavanja sistema klimatizacije i grijanja (LOT 3), broj: 1-25-16-4-3205-17/17 od 01.12.2017. godine.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabave | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e