Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 i poništenju postupka za LOT 2 za javnu nabavku usluga sanitarne zaštite deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije prostorija BHANSA-e

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga sanitarne zaštite deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije prostorija BHANSA-e za LOT 1.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku usluga sanitarne zaštite deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije prostorija BHANSA-e za LOT 2.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e