Glavni ured BHANSA-e u Mostaru

Ortiješ bb 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 281 000

Fax: +387 36 281 010

E-mail: info@bhansa.gov.ba

Davorin Primorac, direktor BHANSA-e

Telefon: +387 36 281 011

E-mail: ured.direktora@bhansa.gov.ba

Vlado Ćućilo, zamjenik direktora BHANSA-e

Telefon: +387 36 281 012

E-mail: vlado.cucilo@bhansa.gov.ba

Nudžeim Rečica, zamjenik direktora BHANSA-e

Telefon: +387 36 281 013

E-mail: nudzeim.recica@bhansa.gov.ba

Ured direktora

Azra Mulać, šefica Ureda direktora

Telefon: +387 36 281 006

E-mail: azra.mulac@bhansa.gov.ba

Odnosi s javnošću

Rade Zucić, stručni suradnik za odnose s javnošću i Web

Telefon: +387 36 446 259

Telefon: +387 63 438 155

E-mail: rade.zucic@bhansa.gov.ba

Ured za sigurnost

Vlado Jurić, šef Ureda

Telefon: +387 36 446 225

E-mail: vlado.juric@bhansa.gov.ba

Ured za kvalitetu

E-mail: kvalitet@bhansa.gov.ba

Ured za strateško planiranje

Zoran Blažević, šef Ureda

Telefon: +387 36 446 237

E-mail: zoran.blazevic@bhansa.gov.ba

Ured za upravljanje sistemom zaštite

Edhem Taći, šef Ureda

Telefon: +387 36 281 020

E-mail: edo.taci@bhansa.gov.ba

Odjel za upravljanje zračnim prometom

Telefon: +387 36 445 203

E-mail: atm@bhansa.gov.ba

Odjel za zrakoplovnu tehniku

Slavenko Buha, rukovoditelj Odjela

Telefon: +387 36 446 228

E-mail: slavenko.buha@bhansa.gov.ba

Odjel za zrakoplovne servise

Sanela Zekić, rukovoditeljica Odjela

Telefon: +387 36 446 274

E-mail: sanela.zekic@bhansa.gov.ba

Jedinica oblasne kontrole leta Sarajevo ATCU I

Nedžad Tinjak, načelnik ATCU I

Telefon: +387 33 251 362

E-mail: nedzad.tinjak@bhansa.gov.ba

Jedinica oblasne kontrole leta Banja Luka ATCU II

Aleksandar Škondrić, načelnik ATCU II

Telefon: +387 51 337 502

E-mail: aleksandar.skondric@bhansa.gov.ba

Služba za zrakoplovne informacije (AIS BiH)

Telefon: +387 36 281 007

Fax: +387 36 446 261

E-mail: aisbih@bhansa.gov.ba

Služba letnih informacija (FIS BiH)

Telefon: + 387 51 337 561

E-mail: fisbih@bhansa.gov.ba

Služba meteorološkog bdijenja (MWO Banja Luka)

Telefon: + 387 51 337 573

Fax: + 387 51 337 571

E-mail: mwo.banjaluka@bhansa.gov.ba

Služba traganja i spašavanja BiH (BHRCC)

Telefon: +387 51 337 563

Telefon: +387 51 337 564

Telefon: +387 51 337 564

Telefon: +387 51 337 565

Fax: +387 51 337 566

E-mail: rccbih@bhansa.gov.ba

NOTAM (BHNOF)

Telefon: +387 33 251 395

Fax: +387 33 251 385

E-mail: nofbih@bhansa.gov.ba

Jedinica prilazne aerodromske kontrole leta JPAKL Mostar

Davor Rotim, načelnik jedinice

Ortiješ bb, 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36 445 223

Fax: +387 36 445 225

E-mail: davor.rotim@bhansa.gov.ba

Jedinica prilazne aerodromske kontrole leta JPAKL Sarajevo

Mirsad Hadžialić, načelnik jedinice

Kurta Schorka 36, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 779 170

Fax: +387 33 472 921

E-mail: mirsad.hadzialic@bhansa.gov.ba

Jedinica prilazne i aerodromske kontrole leta JPAKL Tuzla

Muhamed Hodžić, načelnik jedinice

Dubrave Gornje, 75273 Tuzla

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 305 751

Fax: +387 35 745 532

E-mail: muhamed.hodzic@bhansa.gov.ba

Jedinica prilazne i aerodromske kontrole leta JPAKL Banja Luka

Slavoljub Stanišić, načelnik jedinice

Mahovljani bb, 78250 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 337 530

Fax: +387 51 337 503

E-mail: slavoljub.stanisic@bhansa.gov.ba

Kontaktirajte nas


Željeli bismo odgovoriti na sva Vaša pitanja o uslugama BHANSA-e, stoga Vas molimo da popunite priloženi obrazac. Naše stručne službe pripremit će odgovor u roku 15 dana. Ovdje također možete uputiti svoje pohvale, primjedbe, kritike i mišljenja.

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e