08.jpg
Mediji

Služba za odnose s javnošću BHANSA-e u svom radu se rukovodi odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, broj: 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11.) na temelju kojeg je razvijen i Vodič za pristup informacijama.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BIH

Poštujući princip transparentnosti i prava javnosti na informacije, a nakon prijema Vašeg zahtjeva, naša Služba za odnose s javnošću će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na sva Vaša pitanja vezana uz naše aktivnosti u BiH.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

Kontakt

Rade Zucić, stručni saradnik za odnose s javnošću i Web BHANSA-e

rade.zucic@bhansa.gov.ba

+ 387 36 446 259

+ 387 63 438 155

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e