06.jpg
O nama

Osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne
i Hercegovine ( BHANSA), BiH je osigurala uvjete za početak
preuzimanja kontrole i upravljanja svojim zračnim prostorom.
BHANSA je osnovana 2009. usvajanjem Zakona o agenciji za pružanje
usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik
BiH“, br. 43/09) kao neprofitna i financijski samostalna institucija sa
svojstvom pravne osobe. Sjedište BHANSA-e je u Mostaru, a ostale
organizacijske jedinice su raspoređene u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli.

Zahvaljujući zajedničkim naporima svih uposlenih, naših partnera i
prijatelja, BHANSA je 13. studenog 2014. započela pružati usluge
oblasne kontrole letenja iz Operativne jedinice Sarajevo (ATCU I) u
zračnom prostoru Bosne i Hercegovine do 10 000 metara visine (od
FL 100 do FL 325). Ubrzano se radi na poduzimanju koraka i obuci
kadrova kako bi se preuzela potpuna kontrola nad nebom BiH, te
pružanje punog spektra usluga u zračnoj plovidbi i iznad 10 000
metara (FL 325).


Zakonom je utvrđeno da se BHANSA financira sredstvima
ostvarenima na temelju pružanja usluga u zračnoj plovidbi, koje
uključuju:

a) pružanje usluga u upravljanju zračnim prometom,
b) pružanje komunikacijskih, navigacijskih i usluga nadzora,
c) pružanje usluga aeronautičkog informiranja,
d) pružanje meteoroloških usluga za zračnu plovidbu,
e) poslove spasilačkog koordinacijskog centra u potrazi i spašavanju,
f) stručno školovanje i usavršavanje osoblja za kontrolu zračne
plovidbe,
g) izvoz i uvoz za potrebe Agencije,
h) ostale poslove i operacije koji su u službi sigurnog odvijanja zračne
plovidbe.


U obavljanju svojih djelatnosti BHANSA primjenjuje principe i
procedure Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo
( ICAO-a ) i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe
(EUROCONTROL) te državno zakonodavstvo koje uređuje oblast
kontrole letenja.

BHANSA je certificirana kao pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i za obuku kontrolora zračnog prometa.

Certifikate možete preuzeti klikom na iste:

Certifikat ANS.004 sa rješenjem

Certifikat organizacije za obuku kontrolora ANS.TO.001

Certifikat Centra za procjenu stručnosti

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e