21.jpg
BHANSA u brojevima

BHANSA trenutno ima 428 uposlenika.

Struktura uposlenika u BHANSA-i prema stupnju stručne spreme, starosti i spolu prikazana je u narednim dijagramima i izražena u postotcima u odnosu na ukupan broj uposlenika:

 

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e