20.jpg
Fab CE

FAB CE je uspostavljen u okviru zajedničke inicijative sedam zemalja (Austrije, Bosne i Hercegovine Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Slovenije) i pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u središnjoj Europi. Zemlje članice su sklopile Sporazum 2011., kojem je BiH pristupila 5. svibnja 2011. godine.

Uspostava devet funkcionalnih blokova (Functional Airspace Blocks -FABs) zračnog prostora u Europi dio je inicijative za stvaranje Jedinstvenog europskog neba (Single Europen Sky -SES). Cilj inicijative je stvaranje jedinstvenog europskog zračnog prostora neovisnog o državnim granicama, s naglaskom na unapređenju sigurnosti, učinkovitosti upravljanja troškovima i povećanju kapaciteta, te smanjenju kašnjenja u zračnom prometu. Jedinstveno europsko nebo, između ostalog, podrazumijeva i prekogranični servis tj. pružanje usluga u zračnom prostoru neke druge države, odnosno tržišno nadmetanje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u Europi, isključivo temeljem kriterija učinkovitosti. Radi se o trenutačno najvažnijoj inicijativi koja se provodi pod okriljem Europske komisije (EC) u području zračnog prometa u Europi.

Među najvažnijim zadaćama u suradnji pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u FAB CE-u je izrada zajedničkog petogodišnjeg Plana učinkovitosti (FAB CE Performance Plan) koji obuhvaća upravljanje sigurnošću zračnog prometa, kapacitetima, okolišem i troškovima. Suradnja se provodi i na drugim područjima kao što su školovanje kontrolora letenja, optimizacija usluga u cilju povećanja učinkovitosti, usklađivanje procesa modernizacije tehničkih sustava u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i sl.

www.fab-ce.eu

 

Članice FAB Ce 

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e