05.jpg
Upravljanje zračnim prometom ATM

Odjel za upravljanje zračnim prometom (Air Traffic Management – ATM), BHANSA-e zadužen je za pružanje operativnih usluga u zračnom prostoru pod svojom nadležnošću.

 

ATM obavlja poslove i zadatke koji se odnose na:

  • izradu provedbeno-tehničkih dokumenata i drugih propisa i akata iz oblasti tehnologije rada oblasne, terminalne i prilazne kontrole letenja,
  • programsko definiranje obuke za kontrolore letenja i pomoćno zrakoplovno osoblje,
  • planiranje zračnog prometa,
  • organizaciju i uporabu zračnog prostora,
  • civilno-vojnu koordinaciju u planiranju, organiziranju i uporabu zračnog prometa,
  • analizu, planiranje, simulaciju i upravljanje tijekovima zračnog prometa,
  • izradu konvencionalnih i prostornih (PRNAV) navigacijskih postupka,
  • dizajniranje instrumentalnih i vizualnih procedura za letenje,
  • obavljanje kartografskih poslova za potrebe BHANSA-e
  • vođenje i analizu baze podataka o zrakoplovnim preprekama u  nadležnosti BHANSA-e.

 

Predstavnici ATM-a BHANSA-e sudjeluju u koordinaciji i radu stručnih tijela Europske organizacije za sigurnost zračnog prometa (EUROCONTROL) iz oblasti upravljanja zračnim prometom.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e