15.jpg
Navigacija i procedure

Odsjek za navigaciju i procedure letenja (Procedure -PROC/KART) je zadužen za:

  • izradu konvencionalnih i prostorno-navigacijskih postupaka (Area navigation -RNAV),
  • dizajniranje instrumentalnih i vizualnih procedura letenja,
  • obavljanje kartografskih poslova za potrebe BHANSA-e,
  • vođenje i analizu baze podataka o zrakoplovnim preprekama u nadležnosti BHANSA-e.

 

Predstavnici PROC/KART BHANSA-e sudjeluju u koordinaciji i radu stručnih tijela EUROCONTROL-a iz oblasti navigacije i procedura letenja.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e