avesun080700035.jpg
Protok zračnog saobraćaja

Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management – ATFM) je usluga uspostavljena u svrhu postizanja sigurnog, redovitog i učinkovitog odvijanja zračnog prometa, uz maksimalno korištenje kapaciteta kontrole zračnog prostora.

 U tom smislu Odsjek za upravljanje tokovima zračnog prometa  (ATFMU) obavlja poslove i zadatke koji se odnose na izradu analiza i simulacija te maksimalizaciji učinkovitosti upravljanja protokom zračnog prometa u bliskoj suradnji i koordinaciji sa stručnim tijelima EUROCONTROL-a.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e