18.jpg
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) je od 19. 12. 2018. god. certificirana za organizaciju za obuku kontrolora zračnog prometa od strane Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) je od 19. 12. 2018. god. certificirana za organizaciju za obuku kontrolora zračnog prometa od strane Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Postupak je službeno otpočeo 11. 4. 2017. god. podnošenjem zahtjeva za certifikaciju, a vođen je sukladno uvjetima Pravilnika o dozvolama kontrolora zračnog prometa, organizacijama za obuku i zrakoplovno-medicinskim centrima. Tijekom postupka certifikacije BHANSA je u potpunosti uskladila svoje interne procedure i postupke s navedenim Pravilnikom i time se svrstala među pružatelje usluga u zračnoj plovidbi u Europi koji u potpunosti primjenju EU regulativu u ovoj oblasti.

Aktivnosti na certifikaciji za organizaciju za obuku kontrolora zračnog prometa vodio je poseban tim formiran odlukom direktora BHANSA-e gosp. Davorina Primorca, ali i brojni drugi zaposlenici BHANSA-e su dali svoj doprinos. Tim BHANSA-e je neposredno surađivao s timom BHDCA-e za provođenje postupka certifikacije u provedbi ovog zahtjevnog postupka.

Certifikat BHANSA-e kao organizacije za obuku kontrolora zračnog prometa možete vidjeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e