Slika1.jpg
Sastanci FAB CE Social Dialogue Forum se održavaju redovito dva puta godišnje, a ovoga puta Mostar je bio domaćin sastanka obzirom da direktor BHANSA-e g. Davorin Primorac predsjedava Odborom direktora (FAB CE CEOC), tijela za donošenje odluka na visokoj razini FAB CE-a

BHANSA je u Mostaru 7. 11. 2018. god. organizirala sastanak FAB CE Social Dialogue Forum. U okviru Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (FAB CE) uspostavljen je socijalni dijalog između poslodavaca (pružatelji usluga zračne plovidbe iz Austrije – Austro Control, Češke - ANS CR, Slovačke – LPS SK, Mađarske - Hungarocontrol, Slovenije – Slovenia Control, Hrvatske – Croatia Control i Bosne i Hercegovine – BHANSA) i zaposlenika ovih organizacija koji su organizirani u okviru sindikata.

Sastanci FAB CE Social Dialogue Forum se održavaju redovito dva puta godišnje, a ovoga puta Mostar je bio domaćin sastanka obzirom da direktor BHANSA-e g. Davorin Primorac predsjedava Odborom direktora (FAB CE CEOC), tijela za donošenje odluka na visokoj razini FAB CE-a. Sudionike sastanka u ime BHANSA-e je  pozdravio g. Vlado Jurić, šef ureda za sigurnost zračne plovidbe koji je zajedno s predstavnikom sindikata g. Akos Kovács vodio ovaj sastanak. G. Matej Eljon, direktor FABCE Aviation Services Ltd upoznao je sudionike sastanka s najvažnijim aktivnostima u okviru FAB CE. Tijekom sastanka raspravljalo se o više tema od kojih ističemo pitanja kapaciteta u pružanju usluga u zračnoj plovidbi, umirovljenja i radnim uvjetima zaposlenika, a osobito kontrolora zračnog prometa te  upravljanju zamorom i stresom.

 Na kraju sudionici sastanka su izrazili zadovoljstvo domaćinu sastanka BHANSA-i zbog uspješne organizacije ovog događaja.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e