AMHS.jpg
AMHS sustav omogućava slanje i primanje svih vrsta zrakoplovnih poruka zemlja - zemlja poput planova leta, meteoroloških poruka i obavijesti za letače (NOTAM)

U noći 20/21. 5. 2020. god. BHANSA je u operativnu uporabu uvela novi sustav upravljanja zrakoplovnim porukama (ATS Message Handling System - AMHS). Radi se o naprednoj tehnologiji upravljanja zrakoplovnim porukama koja je zamijenila sustav fiksne telekomunikacijske mreže (Aeronautical Fixed Telecommunications Network - AFTN).

AMHS sustav omogućava slanje i primanje svih vrsta zrakoplovnih poruka zemlja - zemlja poput planova leta, meteoroloških poruka i obavijesti za letače (NOTAM) sukladno standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO).

U tehnološkom smislu AMHS sustav je procesno komunikacijski sustav koji predstavlja središnju točku pristupa međunarodnim AMHS mrežama i podatcima, uvezujući korisničke terminale operativnih službi i jedinica BHANSA-e u svjetsku razmjenu podataka i informacija. Komunikacijski serveri su međunarodnim vezama spojeni sa svjetskom mrežom u kojoj su jedinstveno identificirani oznakom Bosne i Hercegovine odnosno lokacijskim indikatorom.

Sustav se sastoji od standardnih blokova:

  • AIDA-NG (Aeronautical Integrated Data Agent – Next Generation), potpuno integrirani AFTN / AMHS proizvod za prebacivanje poruka.
  • CADAS-ATS (COMSOFT Zrakoplovni pristupni sustav podataka - Usluge zračnog prometa) Sustav podržava rad korisničkih terminala AFTN i korisničkih terminala AMHS User Agent, paralelno, omogućujući prijelaz s AFTN na AMHS.
  • CADAS-IMS (COMSOFT Zrakoplovni pristupni sustav podataka - upravljanje informacijama i servisima) omogućava sofisticiranu funkcionalnost Međunarodnog NOTAM ureda, uključujući automatske postupke, korisničke smjernice i ispravnost ulaznih podataka, sposobnosti uredskog poslovanja, usluge informiranja i statičku bazu podataka.
  • CNMS (COMSOFT Network Management sustav), sustav upravljanja mrežom koji omogućuje nadzor nad svim komponentama sustava.
  • CCMS (COMSOFT Configurations Management Suite) koji je mrežni alat za jednostavnu konfiguraciju okruženja AMHS sustava.

Obzirom na važnost kontinuiranog i sigurnog protoka zrakoplovnih poruka AMHS sustav u okviru BHANSA-e je dizajniran na način da ga čine lokacijski razdvojeni redundantni operativni sustav (OPS), sustav nepredviđenih događaja (CONT) te sustav obuke i testiranje (TRAINING/TEST).

Prilikom provedbe projekta uvođenja AMHS u operativnu uporabu ostvarena je odlična suradnja s proizvođačem opreme Frequentis COMSOFT GmbH s kojim je nakon provedenog postupka javne nabave zaključen ugovor  29. 3. 2019. godine. Provedena je obuka zaposlenika BHANSA-e te su uspostavljene procedure za održavanje i korištenje nove AMHS opreme.

Tijekom realizacije projekta provedena je procjena sigurnosti zračne plovidbe koju je svojim rješenjem prihvatila Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e