Inspekcija EASA 1 2019.jpg
Inspekcija je pokazala da je BHANSA u potpunosti usklađena te da pruža usluge u zračnoj plovidbi kako je propisano regulativom BiH i EU u oblasti zrakoplovne navigacije

Dana 3. 10. 2019. godine inspektori Europske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (EASA) u okviru provedbe sveobuhvatne standardizacijske inspekcije (Comprehensive Standardisation Inspection) u oblasti zrakoplovne navigacije u Bosni i Hercegovini, izvršili su inspekciju u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH u pratnji inspektora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.

Inspekcija  je provedena na lokaciji Banja Luka na kojoj su smješteni Centar oblasne kontrole leta /Operativna jedinica II, Jedinica prilazne i aerodromske kontrole letenja Banja Luka,  Služba meteorološkog bdijenja Bosne i Hercegovine i Služba za letne informacije Bosne i Hercegovine (Flight Information Service - FIS), ujedinjena sa Spasilačko-koordinacijskim centrom Bosne i Hercegovine (Rescue Coordination Centre - BHRCC).

Inspekcija je pokazala da je BHANSA u potpunosti usklađena te da pruža usluge u zračnoj plovidbi kako je propisano regulativom BiH i EU u oblasti zrakoplovne navigacije.

Tijekom inspekcije inspektori EASA-e su posjetili operativnu dvoranu Operativne jedinice II i kontrolni toranj Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja Banja Luka gdje su imali prigodu neposredno se upoznati s radom kontrolora zračnog prometa i ostalog stručnog zrakoplovnog osoblja BHANSA-e na pružanju usluga u zračnoj plovidbi.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e