Informacija-9055.jpg
Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme i prijem pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme i prijem pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine,
broj: 1-12-34-2-1882-1/18

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Javni oglas da je Komisija završila sa pregledom dostavljene dokumentacije uz prijave. Svi kandidati će uskoro biti obaviješteni o statusu njihove prijave i datumu pismenog dijela testiranja i intervjua te se mole da redovito pregledavaju elektronsku poštu ( ili poštanske sandučiće za one koji nisu dostavili e-mail adresu).

Pismeno testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u sjedištu Agencije u Mostaru, Ortiješ bb, dana 24. i 25. 05. 2018. godine a o točnom terminu kandidati će biti obaviješteni.

Testovi za kandidate za prijem na neodređeno/određeno vrijeme će sadržavati pitanja iz Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Zakona o zrakoplovstvu BiH, Zakona o radu u institucijama BiH, Zakona o javnim nabavama, te podzakonskih akata iz oblasti zrakoplovstva, uredskog i arhivskog poslovanja te pitanja vezana za svako pojedinačno radno mjesto.

Testovi za kandidate-pripravnike će sadržavati pitanja iz Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Zakona o zrakoplovstvu BiH te pitanja vezanih za njihovu struku.
Kandidati su obavezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju i kemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i sl. te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prijenos i pohranu podataka.

Kandidati koji budu koristili navedeno, biće odstranjeni sa testiranja bez opomene.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabave | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e