Contract signed.jpg
NAJVEĆI TRENING PROJEKT ŠKOLOVANJA KONTROLORA U POVIJESTI EUROPE POČEO POTPISIVANJEM UGOVORA O NABAVI USLUGA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA KONTROLORA LETENJA ZA POTREBE BHANSA-e

Nakon provedenog postupka javne nabave, prošlog tjedna je između BHANSA-e i ANS of the Czech Republic zaključen Ugovor o nabavi usluga stručnog osposobljavanja za novu generaciju kontrolora zračnog prometa u zračnom prostoru BiH.


Potpisivanjem ovog povijesno značajnog Ugovora za Bosnu i Hercegovinu, BHANSA kao najmlađi pružatelj usluga na tlu Europe je na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, odnosno početku pružanja usluga u cjelokupnom zračnom prostoru BiH, a što je planirano za kraj 2019. godine.


Naime, ovim Ugovorom za potrebe Centra oblasne kontrole letenja školuje se 45 kandidata, a za potrebe prilaznih i aerodromskih jedinica kontrola letenja još 24 kandidata. Školovanje kontrolora zračnog prometa u prosjeku traje dvije godine i provodi se sukladno međunarodnim standardima i regulativama.


Posao kontrolora letenja vrlo je specifičan, izazovan i zahtjeva visok nivo znanja, snalažljivosti i odlučnosti. Kontrolori letenja prolaze vrlo strogu obuku nakon koje postaju dio zajednice stručnjaka, neophodnih za nesmetano i sigurno odvijanje zračnog prometa. Samo mali broj kandidata uspije zadovoljiti uvjete selekcijskog procesa, kao i uspješno okončati cjelokupno školovanje.


Podsjećamo da je BHANSA još 6.6.2014. godine raspisala Javni natječaj za stipendiranje i stručno osposobljavanje kandidata za kontrolore zračnog prometa, kojim je definiran način provođenja selekcije kandidata, a na koji se prijavilo ukupno 2.215 kandidata.


Postupak selekcije obuhvaća: provjeru znanja engleskog jezika, test sposobnosti (FEAST), intervju i liječnički pregled radi utvrđivanja posebnog zdravstvenog kriterija - European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller.


Provjeru znanja engleskog jezika uspješno je prošlo 1.013 kandidata. Ti kandidati su potom pristupili FEAST testiranju (First European Air Traffic Controller Selection Test). FEAST test je profesionalni on-line sustav testiranja u vlasništvu Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe - EUROCONTROL, koji se koristi u europskim zemljama za izbor kandidata za kontrolore letenja. Navedenim testom procjenjuje se znanje, vještina i sposobnost kandidata neophodnih za posao kontrolora letenja. Test se sastoji od više faza, a ocjenjivanje rezultata se vrši u Bruxelles od strane ovlaštenih stručnjaka iz EUROCONTROL-a.


Na testu FEAST I tražene kriterije zadovoljila su ukupno 463 kandidata, dok je test Feast II uspješno prošlo 150 kandidata. Ti kandidati su upućeni na liječnički pregled za kategoriju 3 (European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller), nakon čega je uslijedio intervju kandidata sa stručnjacima iz oblasti ljudskih resursa i članovima Uprave Agencije.
Na osnovu rezultata naprijed navedenih faza u postupku selekcije izvršen je izbor kandidata u najuži krug. Svi ti kandidati su pristupili i završnom testiranju koje provodi izabrani pružatelj usluga (ANS Czech Republic). Kandidati će tijekom mjeseca svibnja biti obaviješteni o rezultatima selekcije, a najuspješniji će biti pozvani na zaključenje Ugovora o stručnom osposobljavanju i stipendiranju.


BHANSA ističe podršku koju su ovom za BiH povijesno važnom projektu pružili Vijeće ministara i druge institucije Bosne i Hercegovine, a posebno Ministarstvo komunikacija i prometa na čelu s ministrom Ismirom Juskom.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabave | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e