images.jpg
U svrhu nesmetane dostave molimo Vas da u pošiljci ili e-pošti naznačite točnu adresu na koju želite da Vam se obavi dostava

S obzirom na proglašeno stanje prirodne i druge nesreće zbog koronavirusa (COVID 19), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) do daljnjega neće primati stranke.

U skladu s preporukom nadležnih institucija u vezi s pojavom COVID-19, a u cilju sprječavanja širenja zaraze, svi poslovni sastanci u BHANSA-i održavat će se samo ako je to neophodno u svrhu osiguravanja sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. Stranke se upućuju na komunikaciju putem e-pošte i telefona.

Uvode se i privremena pravila za dostavu i podnošenje podnesaka. Sve zahtjeve, podneske, dopise i upite BHANSA će zaprimati putem e-pošte ili pošte te će sve službene akte (rješenja, dopise, zaključke, dozvole) dostavljati strankama isključivo putem pošte na kućnu adresu.

Ukoliko dokumentaciju dostavljate putem e-pošte, molimo Vas da svu prateću dokumentaciju skenirate, priložite u e-pošti, te sačuvate originale dostavljenih dokumenata. U slučaju bilo kakvih nedostataka u zahtjevima bit ćete obaviješteni putem e-pošte i telefonski.

U svrhu nesmetane dostave molimo Vas da u pošiljci ili e-pošti naznačite točnu adresu na koju želite da Vam se obavi dostava.

Hvala Vam na razumijevanju!

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e