IMG-9e00fc5d0718498c32486f4ad69bb6a8-V.jpg
Održana radionica o sigurnosti zračne plovidbe na poletno sletnim stazama zračnih luka u BiH

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) je u suradnji s EUROCONTROL-om 13. i 14. 11. 2019. god. u Sarajevu organizirala radionicu „EAPPRI & EAPPRE Implementation Workshop“. Radionica se odnosila na Europski akcijski plan implementacije sprečavanja neovlaštenog ulaska na poletno sletnu stazu (PSS) - Runway incursions (EAPPRI) i  Europski akcijski plan i sprečavanja izlijetanja zrakoplova sa PSS - Runway excursions (EAPPRE).

Tijekom radionice razmotrena su pitanja:

-  Suradnja vezana za razvoj sigurnosti poletno sletnih staza (PSS) koja obuhvaća razvoj europskih planova za sigurnost poletno sletnih staza odnosno sprečavanje neovlaštenog ulaska na PSS (EAPPRI) i sprečavanje izlijetanja zrakoplova sa PSS (EAPPRE), ICAO Globalni program sigurnosti PSS i RASG-EUR inicijativa.

-  Napori u poboljšanju sigurnosti na PSS i dobre prakse, uloga zračne luke, sigurnost PSS iz perspektive operatera zrakoplova, mogućnosti za poboljšanje, mogućnosti poboljšanja sigurnosti PSS iz perspektive pružatelja usluga

-  Sigurnost PSS u BiH - regulatorni zahtjevi, dogovori, izazovi i dostignuća, izrada lokalnog plana poboljšanja sigurnosti PSS

Voditelj radionice je bio g. Alexander Krastev Runway Safety Coordinator, EUROCONTROL,  a prezentacije su pored njega održali: g. Celso Figueiredo  Regional Officer ANS Implementation ICAO, g. Dirk Geukens  Senior Safety Expert, Brussels Airport Company, Capt. Pascal Kremer Safety Manager at Luxair, Vice Chair of the Flight Safety Foundation EAC, Antonio Dias safety expert NAV Portugal, Dejan Mršić kontrolor zračnog prometa – instruktor na Međunarodnom aerodromu Tivat – SMATSA te Vlado Jurić, šef ureda za sigurnost zračne plovidbe BHANSA-e.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e