IMG-c3f8495d5f65e33f8cd92eb2014f0d46-V.jpg
Sustav se koristi za potrebe Centra oblasne kontrole letenja (BHACC) s obje operativne jedinice (ATCU I Sarajevo i ATCU II Banja Luka) i Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja Sarajevo

BHANSA je u noći 24/25.4.2019. godine stavila u operativnu uporabu novi sustav za obradu podataka MangAir DPS zajedno s pripadajućim sustavom za obradu radarskih podataka ARTAS. Uvođenje MangAir je provedeno po precizno definiranom planu tranzicije te je bilo nadzirano od strane  inspektora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). Na raspolaganju su bili i stručnjaci proizvođača opreme  proizvođača INDRA Systemas iz Španjolske.

Sustav se koristi za potrebe Centra oblasne kontrole letenja (BHACC) s obje operativne jedinice (ATCU I Sarajevo i ATCU II Banja Luka) i Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja Sarajevo.

Na ovaj način poboljšan je kvalitet usluga u zračnoj plovidbi za korisnike usluga uz osiguranje najviše razine sigurnosti zračne plovidbe te realizirana još jedna veoma značajna  aktivnost u pravcu postizanja najvišeg strateškog cilja BHANSA-e preuzimanja odgovornosti za pružanje usluga kontrole zračne plovidbe u cjelokupnom zračnom prostoru BiH od pružatelja usluga iz susjednih država, a koje je planirano za 5.12.2019. god.

Sustav za obradu podataka MangAir DPS je dizajniran sukladno operativnim potrebama i zahtjevima BHANSA. Radne pozicije kontrolora zračnog prometa omogućavaju pružanje usluga radarske kontrole zračnog prometa  i opremljene su pokazivačem situacije u zračnom prostoru. U MangAir DPS podaci sa svih senzora su obrađeni sustavom za obradu podataka ARTAS prikupljenih sredstvima za nadzor (radari) kako bi osigurali BHACC i JPAKL Sarajevo s pouzdanom i kontinuirano ažuriranom slikom cijelog prostora nadležnosti BHANSA.

MangAir DPS sustav kontrolorima zračnog prometa omogućava korištenje najnovijih sigurnosnih  mreža - Safety Nets koje ih upozoravaju na smanjenje vertikalnog i/ili horizontalnog rastojanja  između dva (ili više) zrakoplova ispod unaprijed određenih parametara (STCA), ulazak u zabranjeni dio zračnog prostora ili prolazak unutar manje od propisane udaljenosti od zračnog prostora (APW) te ukoliko je zrakoplov ispod unaprijed određene razine leta i / ili u blizini zemlje (MSAW).

MangAir DPS također omogućava upozorenje kontrolora zračnog prometa ukoliko postoji gubitak definiranog razdvajanja izračunatih putanja letova u unaprijed definiranom vremenu (MTCD).

Sukladno važećim propisima na podsustavu za snimanje podatkovne komunikacije arhivira se interakcija kontrolor/sustav, a nadzor i upravljanje sustava osiguran je na odgovarajućim pozicijama  lociranim u tehničkim i operativnim salama u ATCU I i ATCU II.

Novi sustav za obradu podataka omogućio je operativna poboljšanja  u tzv. Mode S deklariranom području što kontrolorima zračnog prometa daje detaljne i preciznije nego do sada podatke o letu svakog pojedinačnog zrakoplova. Pored toga MangAir DPS od sada radi u SECSI FRA okruženju (zračni prostor Austrije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore) bez korištenja obveznih intermediate točaka.  

Sa aspekta radarske prilazne kontrole Sarajevo u operativnom smislu MangAir DPS omogućava tzv. stripless sistem, sistem bez korištenja papirnatog stripa na radnoj poziciji.

Pored već ranije uvedenog novog sustava glasovnih komunikacija u Operativnoj jedinici Sarajevo slijedi uvođenje istog sustava u Operativnoj jedinici Banja Luka te nadogradnja postojećeg VHF/UHF sistema BHANSA što će dodatno poboljšati kvalitet i sigurnost naših usluga.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabave | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e