11.jpg
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je u suradnji s Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom obrane BiH, Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH, Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i EUROCONTROL-om uspostavila Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) sa ciljem potpunog uspostavljanja funkcionalnog i učinkovitog upravljanja zračnim prostorom (Airspace Management - ASM).

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je u suradnji s Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom obrane BiH, Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH, Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i EUROCONTROL-om uspostavila Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) sa ciljem potpunog uspostavljanja funkcionalnog i učinkovitog upravljanja zračnim prostorom (Airspace Management - ASM).

Uspostava AMC je izvršena na temelju Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09), Pravilnika o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH" broj: 79/10) te Pravilnika o uspostavi i organizaciji jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17).

Ova jedinica je nadležna za operativno upravljanje zračnim prostorom (razina 2), odnosno na predtaktičkoj razini, a s operativnim radom počinje 6. 12. 2018. god.

Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom  (AMC - Airspace Management Cell) rukovodi BHANSA, a u njenom radu, pored osoblja BHANSA-e, sudjeluje i osoblje MO BiH.

Uspostavljanjem Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) je u Bosni i Hercegovini u potpunosti završena implementacija koncepta fleksibilnog upravljanja zračnim prostorom (FUA) i odredaba Zakona o zrakoplovstvu BiH o upravljanju zračnim prostorom čime se omogućuje povećanje kapaciteta sustava pružanja usluga u zračnoj plovidbi kao jednog od bitnih elemenata u procesu imlementacije ATM strategije koja za konačan cilj ima  pružanje usluga kontrole zračnog prometa u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine od strane BHANSA-e.

Osnovna načela upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine na strateškoj i predtaktičkoj razini,  kontakt informacije Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) i obrazac zahtjeva za korištenje zračnog prostora su objavljeni na web stranici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine putem linka:

http://www.bhansa.gov.ba/hr/upravljanje-zra%C4%8Dnim-prometom/upravljanje-zra%C4%8Dnim-prostorom/obrasci

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e