13.jpg
Centar za obuku s ATC simulatorom

Centar za obuku osoblja kontrole zračne plovidbe s ATC (Air Traffic Control) simulatorom u Mostaru je namijenjen za stručno, teorijsko i praktično, osposobljavanje, osoblja BHANSA-e koje obavlja operativne poslove iz domena kontrole zračne plovidbe. Osposobljavanje je prvenstveno namjenjeno kontrolorima letenja, flight-data asistentima te pseudopilotima.

Centar raspolaže sa :

  • simulatorskom sala sa šest kontrolorskih radnih pozicija (CWP);
  • pseudo-pilotskom salom sa četiri pseudopilotske radne pozicije (PP);
  • server salom;
  • multimedijalnom učionicom za 20 polaznika.

 

U centru je instalirana oprema Aircon 2100/VCS proizvođača Indra iz Španije, koja je u potpunosti identična operativnom ATM sistemu koji je instaliran u jedinicama oblasne kontrole letenja (Area Control Centre ACC) u Sarajevu i Banjaluci. ATC simulator Aircon 2100, smješten u Centru za obuku osoblja kontriole zračne plovidbe, je sistem koji je u potpunosti opremljen kako bi zadovoljio potrebe za obukom operativnog osoblja BHANSA-e.

Aktivnosti Centra za obuku:

  • Obuka osoblja – konverzijska i kontinuirana obuka, izvođenje kurseva osvježavanja znanja (refresher courses) kao i obuka za neuobičajene situacije (Emergency training) osoblja uključenog u pružanje usluga u zračnom saobraćaju, u oblasnoj (ACC) i prilaznoj (APP) kontroli leta. Kako bi se dostigli ciljevi obuke, kontrolorske radne pozicije (CWP) serveri na simulatoru su istovjetni odgovarajućim komponentama operativnog ATM sistema.
  • Testiranja opreme s ciljem probnih testiranja i razvoja. ATC simulator se koristi kao radna platforma za potrebe modificiranja tj. nadogradnje novih obilježja sistema na živi operativni ATM sistem. ATC simulator je alat koji u potpunosti odgovara navedenoj svrsi.

 

ATC simulator se u svrhu testiranja tj. validacije opreme koristi za:

  • validaciju softverskih rješenja koja će se primjenjivati u operativnom radu,
  • analizu strukture zračnog prostora i njegovih izmjena, kao i uvođenje novih tipova zrakoplova,
  • simulaciju promjena na vanjskim sučeljima sa susjednim centrima kontrole zračne plovidbe,
  • testiranje novih operativnih procedura.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e