05.jpg
Letne informacije

Služba letnih informacija (FIS) BiH objedinjena sa Spasilačko-koordinacijskim centrom BiH (BHRCC) je operativno-tehnička služba koja administrativno objedinjuje zadatke dvije grupe poslova iz domena pružanja usluga u zračnoj plovidbi:

 • informisanje zrakoplova u letu – ATS (Air Traffic Services) od strane Centra letnih informacija
 • poslove Spasilačkog-koordinacijskog centra na vođenju i koordinaciji akcija traganja i spašavanja (Search and Rescue –SAR).

 

Služba je smještena u prostorijama Operativne jedinice Banja Luka (ATCU II).

Usluge letnih informacija predstavljaju dio operativnih usluga u zračnom saobraćaju u svrhu pružanja savjeta i infromacija potrebnih za sigurno, redovno i efikasno letenje u području letnih informacija (Flight Information Region- FIR) Sarajevo. Usluge letnih informacija pružaju se svim zrakoplovima na koje te informacije utiču, tj. za sve letove sa kojima je uspostavljena radiokomunikacija ili su na drugi način povezani s centrom letnih infomacija.

Centar letnih informacija (FIC) korisnicima pruža sljedeće usluge:

 • informacije o vremenu (SIGMET i AIRMET),
 • informacije o postojećem saobraćaju i opasnostima od mogućeg sudara u odnosu na druge zrakoplove,
 • informacije o promjenama i ograničenjima u korištenju radionavigacijskih sredstava,
 • informacije o promjenama u stanju na aerodromima (ako su pokriveni snijegom, ledom ili se nalaze pod vodom) kao i sredstvima i uređajima koji se koriste na aerodromu,
 • informacije o korištenju zračnog prostora u svrhu padobranskih, jedriličarskih, akrobatskih, protugradnih i ostalih aktivnosti koje koriste određeni zračni prostor,
 • informacije o ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih supstanci u atmosferu,
 • informacije o drugim aktivnostima koje mogu uticati na sigurno odvijanje zračnog saobraćaja.

 

Osnovna uloga Spasilačko-koordinacijskog centra BiH (BHRCC) je da u slučaju vanrednih zrakoplovnih događaja prima i procjenjuje informacije, donosi odluku o pokretanju, vodi i koordinira operacije traganja i spašavanja.

BHRCC je funkcionalni dio Službe traganja i spasavanja BiH, koju čine i:

 • spasilačke helikopterske jedinice,
 • zemaljske spasilačke jedinice i timovi,
 • organizacije koje pružaju usluge u zračnoj plovidbi,
 • certificirani aerodromi,
 • operatori, odnosno korisnici zrakoplova,
 • osobe koje su zaposlene u avijaciji ili zračnim lukama i drugim objektima avijacije.


FIS BiH

(FIC Banja Luka)

Aerodrom Banja Luka

78250 Laktaši

BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: + 387 51 337 561

E-mail: fisbih@bhansa.gov.ba

BHRCC

Aerodrom Banja Luka

78250 Laktaši

BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: + 387 51 337 563, 337 564,337 564, 337 565

Faks: + 387 51 337 566

Kratki SAR broj (negeografski) 1262

E-mail: rccbih@bhansa.gov.ba

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e