12.jpg
Zrakoplovno - tehnički sistemi

Operativna misija zrakoplovno-tehničkih sistema je omogućiti nesmetano, sigurno i redovno pružanje usluga zrakoplovne navigacije, te kontrolorima zračnog saobraćaja omogućiti siguran i pouzdan rad, pružajući im potrebne informacije.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e