16.jpg
Komunikacijski sistemi

Komunikacijski sistemi imaju ulogu pružanja sljedećih usluga:

  • Komunikacija zemlja/zrak – komunikacija između kontrolora leta i pilota;
  • Komunikacija zemlja/zemlja – komunikacija između susjednih centara kontrole leta;
  • Snimanje i reprodukcija govornih komunikacija;
  • Distribucija tačnog vremena;
  • Prenos OLDI, AFTN i МЕТЕО poruka.

 

Govorni komunikacijski sistemi su posebna hardversko –softverska rješenja namijenjena isključivo za rad sistema kontrole letenja. Sistemi su razvijani od strane renomiranih svjetskih proizvođača, INDRA, FREQUENTIS i THALES.

BHANSA je korištenjem svojih i iznajmljivanjem postojećih lokacija telekom operatera, uspostavila nekoliko VHF/UHF radio lokacija radi što bolje pokrivenosti VHF/UHF radio signalom.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e