18.jpg
Radionavigacijski sistemi

Radionavigacijski sistemi su osnova pri slijetanju zrakoplova, bez obzira radi li se o rutnim ili terminalnim sredstvima. Neki od tih sistema obavljaju obe zadaće. Terminalni radionavigacijski sistemi pomažu pilotu pri slijetanju zrakoplova, dok rutni radionavigacijski sistemi omogućuju pilotu određivanje položaja zrakoplova tokom leta.

Implementirani radionavigacijski sistemi u BHANSA-i su:

  • sistem za instrumentalno slijetanje (Instrument Landing System-ILS),
  • svesmjerni radio far (VHF Omnidirectional Radio Range VOR),
  • neusmjereni radio far (Non-Directional Beacon- NDB),
  • uređaj za mjerenje udaljenosti od zrakoplova do sredstva (Distance Measuring Equipment DME).

 

Radionavigacijski sistemi su instalirani na različitim lokacijama u svrhu osiguranja rutne zrakoplovne navigacije.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e