11.jpg
Sistemi nadzora

Usluga nadzora zračnog saobraćaja, koju pruža BHANSA, usklađena je s relevantnim državnim zakonima, standardima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) preporučenom praksom, te EUROCONTROL-ovom regulativom.

BHANSA trenutno raspolaže jednim primarnim i dvama sekundarnim nadzornim radarima. Sistemi nadzora, zajedno sa obučenim osobljem i uređenom regulativom, osiguravaju redovne, tačne i pouzdane informacije o poziciji aviona u zoni odgovornosti oblasne i prilaznih kontrola letenja.

Primarni nadzorni radar lociran je na aerodromu u Sarajevu i ima ulogu da osigurati prilazne radarske kontrole letenja na tom aerodromu, te pružiti pomoć jedinici centra oblasne kontrole letenja Sarajevo, u njezinoj zoni odgovornosti. Ovaj radar pruža i uslugu nadzora stanja vremenskih prilika za potrebe prilazne kontrole letenja aerodroma u Sarajevu.

Sekundarni nadzorni radari su monopulsnog tipa (MSSR), a opremljeni su za pružanje Mode S usluge osnovnog nivoa (ELS). Locirani su tako da mogu nadzirati terminalni zračni prostor (Terminal Manoeuvring Area-TMA) Sarajevo i područje letnih informacija (Flight Information Region-FIR) Sarajevo u rutnom dijelu zračnog prostora.

Radi zadovoljenja potrebne sigurnosti nadzora zračnog saobraćaja u području letnih informacija Sarajevo, koriste se i radarski podaci susjednih davaoca usluga kontrole zračne plovidbe (ANSP – Air Navigation Service Provider), iz Hrvatske i Srbije.

Zadaci implementacije naprednijih sistema i tehnologije rada, te neprestani rad na ispunjavanju zajedničkih ciljeva FAB CE-a i susjednih davaoca usluga kontrole zračne plovidbe, obveza je zrakoplovno-tehničkog osoblja BHANSA-e koje se bavi osiguranjem usluge nadzora zračnog prometa.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e