Informacija (15)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. tačka c) i članom 28. stava (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) provodi pregovarački postupak, bez objave obavještenja za nabavku usluga održavanja radara na Međunarodnom aerodormu Sarajevo. 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e