Informacija (20)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju:

U skladu sa članom 21. tačka c) i članom 28. stava (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), Agencija provodi pregovarački postupak, bez objave obavještenja za nabavku usluge „NADOGRADNJE SISTEMA ZA OBRADU PODATAKA (ENG. DATA PROCESSING SYSTEM - DPS) SA FUNKCIONALNOSTIMA I NEOPHODNIM ALATIMA, KOJI KONTROLORU LETENJA OMOGUĆAVAJU SIGURNO PRUŽANJE USLUGA KONTROLE ZRAČNOG PROSTORA U PROSTORU NADLEŽNOSTI BHACC DO FL660 SA VELIKIM INTENZITETOM SAOBRAĆAJA U PUNOM CROSSBORDER FRA OKRUŽENJU”

Dokumentacija, tj. zahtjev za učešće, može se preuzeti u prostorijama Agencije, na adresi: Ortiješ bb, Mostar.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e