Informacija (25)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju:

 U skladu sa članom 21. tačka c) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), Agencija provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku održavanja Share Point-a – dokument menadžment sistema.

 Dokumentacija, tj. zahtjev za učešće, može se preuzeti u prostorijama Agencije, na adresi: Ortiješ bb, Mostar.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e