Informacija (26)

Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

 

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno  vrijeme koji je objavljen dana 27. 08. 2019. godine, a dopuna Javnog oglasa 30. 08. 2019. godine, da je Komisija završila sa  pregledom dostavljene dokumentacije. Svi kandidati će uskoro biti obaviješteni o statusu njihove prijave i datumu testiranja, te se mole da redovno pregledavaju poštu.

Pismeno testiranje i intervjui sa  kandidatima će se obaviti u Mostaru, dana 20. 09. 2019. godine (petak)  i 23. 09. 2019. godine (ponedjeljak),  a o tačnom  terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili pošte.

Pismeni dio testa sastojat će se od 12 pitanja za svako radno mjesto, i to: iz Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Zakona o zrakoplovstvu BiH i  podzakonskih akata iz oblasti zrakoplovstva, te  pitanja vezanih za svako pojedinačno radno mjesto.

Na svako pitanje će biti ponuđena 3 ili više odgovora od kojih će samo jedan biti tačan. Kandidati koji ostvare 8 i više tačnih odgovora bit će pozvani na intervju koji će se održati neposredno nakon pismenog testiranja.

Kandidati su obavezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju, i hemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i slično, te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prijenos i pohranu podataka. Kandidati koji budu koristili navedeno, bit će odstranjeni sa testiranja bez opomene.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e