Informacija (5)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju:

U skladu sa članom 21. tačka c) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Agencija provodi pregovarački postupak, bez objave obavještenja za nabavku EAD računara i EAD softwara, ASA EAD routera i EAD VPN instalacija radi unaprjeđenja EAD sistema BiH. Dokumentacija, tj. zahtjev za učestvovanje, može se preuzeti u prostorijama Agencije, na adresi:

 

 

Ortiješ bb

88000

Mostar

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e