Informacija (6)

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju:

U skladu sa članom 21. tačka c) i članom 28. stava (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), Agencija provodi pregovarački postupak, bez objave obavještenja za nabavku usluge održavanja sistema govornih komunikacija VCS, VCX, Smart Tool i DIVOS recording sistema.

Dokumentacija, tj. zahtjev za učestvovanje, može se preuzeti u prostorijama Agencije, na adresi: Ortiješ bb, 88000 Mostar

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e