Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluga organiziranja Eventa Faza II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluga organiziranja Eventa Faza II za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH , broj: 1-25-16-4-3263-18/19 od 23.08.2019.godine

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e