Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluge najma 2 Mb voda od lokacije Mostar BHANSA do lokacija EAD-Beč i Austrocontrol-Beč

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluge najma 2 Mb voda od lokacije Mostar BHANSA do lokacija EAD-Beč i Austrocontrol-Beč.

LOT 1 možete preuzeti OVDJE

LOT 2 možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e