Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izdavanja avio karata, broj: 1-25-16-4-4836-18/18 od 23.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izdavanja avio karata, broj: 1-25-16-4-4836-18/18 od 23.01.2019. godine.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e