Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja za LOT 1,2 i 3 te Odluka o poništenju za LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja – LOT 1

Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja – LOT 2

Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja – LOT 3

Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge podrške održavanju sistema klimatizacije i grijanja – LOT 4

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e