Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pristupa internetu na lokacijama BHANSA-e za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5

1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pristupa internetu na lokacijama BHANSA-e (LOT 1), broj: 1-11-16-4-5158-21/16 od 23.03.2017.godine

Odluku možete preuzeti OVDJE

2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pristupa internetu na lokacijama BHANSA-e (LOT 2), broj: 1-11-16-4-5158-22/16 od 23.03.2017.godine

Odluku možete preuzeti OVDJE

3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pristupa internetu na lokacijama BHANSA-e (LOT 3), broj: 1-11-16-4-5158-23/16 od 23.03.2017.godine

Odluku možete preuzeti OVDJE

4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pristupa internetu na lokacijama BHANSA-e (LOT 4), broj: 1-11-16-4-5158-24/16 od 23.03.2017.godine

Odluku možete preuzeti OVDJE

5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pristupa internetu na lokacijama BHANSA-e (LOT 5), broj: 1-11-16-4-5158-25/16 od 23.03.2017.godine

Odluku možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e