Odluke o poništenju postupaka javnih nabava

Odluka o poništenju postupka javne nabave sanacije zaštitnih ograda najpovoljnijeg ponuđača u JPAKL Mostar (Lot 1) broj: 1-11-16-4-4035-17/17 od 20.04.2018.godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanacije zaštitnih ograda najpovoljnijeg ponuđača u ATCU II Mahovljani (Lot 2) broj: 1-11-16-4-4035-18/17 od 20.04.2018.godine

Odluku LOT 1 možete preuzeti OVDJE

Odluku LOT 2 možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e