U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, objavljuje informaciju

U skladu sa članom 21. tačka c) i člana 28. stava (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), Agencija provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluge instalacije hardvera i softvera za TDS, radarski sistem i ATC Simulator sa isporučiocem opreme INDRA.

 

Dokumentacija, tj. zahtjev za učestvovanje, može se preuzeti u prostorijama Agencije, na adresi Ortiješ bb, Mostar.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e