ATC Simulator.jpg
Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni oglas da je Komisija završila sa pregledom dostavljene dokumentacije uz prijave. Svi kandidati će biti obaviješteni o statusu njihove prijave.

Pismeno testiranje kandidata će se obaviti na lokaciji Visoka škola "Logos centar" u Mostaru, Bišće polje bb, 88100 Mostar, dana 03. 11. 2016. , a o tačnom terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili pošte, pa se mole da redovno kontroliraju svoju poštu.

Pismeni dio testa se sastoji od 12 pitanja za svako radno mjesto, i to: iz Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, izStatuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Zakona o zrakoplovstvu BiH, te iz zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na posebne uslove i opis poslova svakog radnog mjesta ponaosob.

Svi kandidati će o rezultatima pismenog dijela testiranja biti obaviješteni pisanim putem. Kandidati koji ostvare 8 i više tačnih odgovora bit će pozvani na intervju u terminu o kojem će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati su obavezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju, i hemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i sl. te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prenos i pohranu podataka. Kandidati koji budu koristili navedeno, bit će odstranjeni sa testiranja, i to bez opomene.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e