OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE UPRAVE AGENCIJE

Broj: 1-01-34-2-3476/15
Mostar; 14.08.2015.godne

Na osnovu člana 11., člana 12., člana 15. i člana16. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09), i Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-02-34-2-3351/15 od 31.07.2015. godine, Vijeće Agencije objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU
Javnog konkursa za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga uzračnoj 
plovidbi Bosne i Hercegovine

 


Poništava se Javni konkurs za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, raspisan na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-50-2137-4/13 od 29. 05. 2013. godine, objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 52/13, od 02. 07 .2013., zatim u „Službenom glasniku Brčko Distrikta“, te u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, „Večernji list“ i „Press RS“.

 

 

 

Predsjedavajući Vijeća Agencije
Besim Mehmedić

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e