Image0031.jpg
PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-02-12-34-2-3437-4/16

Mostar, 29.07.2016.godine

 

Na osnovu člana  8. stav Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH“ broj: 43/09), člana 20. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH“ broj: 63/10), člana 7. i 8.  Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-12-02-2-4224/15 od 21.10.2015. godine i broj: 1-12-02-2-4224-1/15 od 26.10.2015.godine, sukladno odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke o poništenju dijela Javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-12-34-2-3437-3/16 od 29.07.2016. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine donosi;

 

 

PONIŠTENJE

DIJELA JAVNOG OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

U javnom oglasu za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-12-34-2-3437-1/16 od 21.07.2016. godine, koji je objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, EuroBlic RS“ i „Večernji list“ dana 27.07.2016.godine  poništava se dio Javnog oglasa kako slijedi:

 

02- Šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu - do povratka zaposlenice sa porodiljnog odsustva.

 

02- Šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Organizira, upravlja i odgovara radom pisarnice, protokola i arhive u skladu sa važećim propisima;

-           Osigurava kvalitetno administriranje pošte i arhiva;

-           Organizira rad pisarnice, protokola i arhive, kurirsko-dostavnih poslova i umnožavanja materijala;

-           Vrši katalogiziranje i indeksiranje resursa;

-           Provodi selektiranje ili dizajniranje odgovarajuće klasifikacijske sheme radi boljeg pristupa resursima;

-           Izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o pohranjenoj i arhiviranoj građi;

-           Izrađuje godišnje izvještaje o predmetima, materijalima i spisima kojima je istekao rok pohrane i predlaže njihovo uništenje;

-           Obrađuje i koristi podatke na računaru iz oblasti arhivske građe;

-           Predlaže donošenje uputa iz djelokruga rada;

-           Čuva i vodi knjigu pečata;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, pravni fakultet;

-           Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

-           Položen arhivski ispit;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na određeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu.

 

Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 3 godine radnog iskustva u struci u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

 

Dokaz o položenom arhivskom ispitu (original ili ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom arhivističkom ispitu) u struci u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

 

U ostalom dijelu tekst javnog oglasa ostaje nepromijenjen.

 

                                                                                                                                                            Direktor                

                                                                                             Davorin Primorac      

                                                                                            ______________________________

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e