13.jpg
O nama

Osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), BiH je osigurala uslove za početak preuzimanje kontrole i upravljanja svojim zračnim prostorom.

BHANSA je osnovana 2009. godine, usvajanjem Zakona o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 43/09) kao neprofitna i finansijski samostalna institucija, sa svojstvom pravnog lica. Sjedište BHANSA-e je u Mostaru, a ostale organizacijske jedinice su raspoređene u Banjaluci, Sarajevu i Tuzli.

Zahvaljujući zajedničkim naporima svih uposlenih, naših partnera i prijatelja,  BHANSA  je 13. novembra 2014. započela pružati usluge oblasne kontrole letenja iz Operativne jedinice Sarajevo (ATCU I) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine,  do 10 000 metara visine (od FL 100 do FL 325). Ubrzano se radi na poduzimanju koraka i obuci kadrova kako bi se preuzela potpuna kontrola nad nebom BiH, uz pružanje punog spektra usluga u zračnoj plovidbi i iznad 10 000 metara (FL 325).  

Zakonom je  utvrđeno da se BHANSA finansira sredstvima ostvarenim na temelju pružanja usluga u zračnoj plovidbi, a koje uključuju:

 

  • pružanje usluga u upravljanju zračnim prometom,
  • pružanje komunikacijskih, navigacijskih usluga  i usluga nadzora,
  • pružanje usluga aeronautičkog informisanja,
  • pružanje meteoroloških usluga za zračnu plovidbu,
  • poslove spasilačkog koordinacijskog centra u potrazi i spašavanju,
  • stručno školovanje i usavršavanje osoblja za kontrolu zračne plovidbe,
  • izvoz i uvoz za potrebe Agencije,
  • ostale poslove i operacije koji su u službi sigurnog odvijanja zračne plovidbe.

 

U obavljanju svojih djelatnosti BHANSA primjenjuje principe i procedure Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo ( ICAO-a ) i Evropske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), u skladu sa državnim  zakonodavstvom koje uređuje oblast kontrole letenja.

BHANSA je certificirana kao pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i za obuku kontrolora zračnog prometa.

Certifikate možete preuzeti klikom na iste:

Certifikat ANS.004 sa rješenjem

Certifikat organizacije za obuku kontrolora ANS.TO.001

Certifikat Centra za procjenu stručnosti

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e