21.jpg
BHANSA u brojevima

BHANSA trenutno ima 428 zaposlenika.

Struktura zaposlenika u BHANSA-i prema stepenu stručne spreme, te starosti i polu, prikazana je u narednim dijagramima i izražena u procentima u odnosu na ukupan broj zaposlenika:

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e