12.jpg
Uprava

Imenovanje Uprave BHANSA-e provodi se u skladu sa Zakonom o ministraskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH („Službeni glasnik BiH“, br.7/03 i 37/03). Upravu BHANSA-e čine direktor i dva zamjenika.

Direktor BHANSA-e je gospodin Davorin Primorac dok su zamjenici direktora gospodin Nudžeim Rečica i gospodin Vlado Ćućilo.Davorin Primorac, direktor BHANSA-e

Nudžeim Rečica, zamjenik direktora BHANSA-e

Vlado Ćućilo, zamjenik direktora BHANSA-e
 

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e